Logo Gminy Wilga
Powróć do: Mieszkańcy

Oświata

Do zadań oświaty należy:

Wyplata stypendiów o charakterze socjalnym oraz zasiłków szkolnych z tytułu zdarzenia losowego
Przyznawanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Wydawanie decyzji w sprawie zwrotu kosztów dowożenia uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych, do placówek oświatowych na terenie gminy Wilga
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
Dofinasowanie wyposażenia szkól w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe
Dofinansowanie dla uczniów niepełnosprawnych zakupu podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”
Realizacja programu „Posiłek w szkole i w  domu”
Realizacja programu „Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”
Realizacja programu dla szkół „Aktywna tablica”
Prowadzenie postępowań  z zakresu uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Kontrola realizacji obowiązku nauki oraz rekrutacji do szkół
Prowadzenie danych zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO)

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

Uzyskiwanie-stopnia-awansu-zawodowego-nauczyciela-mianowanego 

Wniosek-o-podjęcie-postępowanania-egzaminacyjnego-na-stopień-nauczyciela-mianowanego 

Dowożenie uczniów

Wniosek-o-zapenienie-dowozu-zorganizowanego-dla-ucznia 

Wniosek-o-zapenienie-dowozu-zorganizowanego-dla-ucznia-niepełnosprawnego 

Oświadczenie-opiekuna-do-ryczałtu-na-dowozy-i-odwozy-dziacka-niepełnosprawnego 

Zasiłki szkolne

Zasiłek-szkolny-z-tytułu-zdarzenia-losowego 

Wniosek-o-zasiłek-szkolny 

Stypendia szkolne

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Stypendium szkolne

Wniosek o stypendium szkolne

Pomoc zdrowotna

Regulamin Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej

Młodociani pracownicy

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Załącznik nr 1 zawiadomienie o zatrudnieniu młodocianego pracownika

Załącznik nr 2 wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (obowiązuje od dnia 15.11.2014)

Instrukcja wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis od 15.11.2014

Oświadczenie o kosztach

Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy